Personlig Träning - Barn- & Ungdom

Är det farligt för barn och ungdomar att styrketräna?
Kan barn och ungdomar träna likadant som vuxna?


Barn och ungdomsträning har länge varit ett hett omdiskuterat ämne, forskningen pekar dock klart åt ett och samma håll, barn och ungdomar rör på sig för lite! Som resultat av detta påverkas benmineraltäthet, kondition, rörelsemönster mm.
Varierad träning för barn och ungdomar ska innehålla både belastande delar och pulshöjande delar. Det finns idag heller inga belägg för att styrketräning som anpassas efter individens ålder och förutsättningar är förknippat med ökad skaderisk, snarare tvärt om.

Under puberteten ändras kroppen både på insidan och utsidan. Av samma anledning påverkas även hur vi bör och ska träna. Barn och ungdomar ska inte träna likadant som vuxna utan anpassat efter sin biologiska ålder, var de befinner sig i puberteten.
 

Priser Personlig Träning Barn- & Ungdom
1 timme PT: 750kr
Abonnemang: 699kr / tillfälle (gäller 2 eller 4 tillfällen/månad)
6 månaders bindningstid, 2 månaders uppsägningstid. 

1 timme PT-DUO Förälder/Barn: 1050kr
Abonnemang PT-DUO Förälder/Barn: 990kr / tillfälle (gäller 2 eller 4 tillfällen/månad)
6 månaders bindningstid, 2 månaders uppsägningstid. 

För övriga priser och förfrågningar, maila: ninni.martinsson@gmail.com

Priserna gäller för barn- och undomar tom. 16 år.
Alla priser är inklusive moms.

All personlig träning sker i
B-rooms lokaler i Växjö.
Ett fullutrustat Boutique-gym. 

Adress: Regementsgatan 9